YÖM'DE EĞİTİM

Okullarımızda, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde, YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanan BOYEP | Beceri Odaklı Yenilikçi Eğitim Programı’nı kullanıyoruz. BOYEP, odağında bilgiden çok becerinin yer aldığı, günümüzde tüm dünyada kabul edilen; STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), TOD (Tasarım Odaklı Düşünme), PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme), MAKER (Yapan Kişi), SEL (Sosyo-Duygusal Öğrenme) Programları ve Farklılaştırılmış Öğretim Modeli ile MEB Eğitim Programı’nın felsefe, ilke, kazanım ve becerilerinin harmanlanarak oluşturulduğu bir programdır.

BOYEP’e göre YÖM Okulları’nda 5 ve 6. sınıflarımız ilkokulun devamı olarak proje temelli ve beceri ediniminin öne çıktığı, 7 ve 8. sınıflarımız ise lisenin başlangıcı olarak eğilim ve yeteneklere göre bilişsel hazırlıkların tamamlandığı sınıflar olarak tasarlanmıştır. İlkokul yıllarını, okul öncesi hazırlık sonrası öğrenmenin sisteme dönüştüğü bir süreç; ortaokul yıllarını ise bir öğrenci için, gelecek seçimleri adına bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu yüzden her öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda öğrenme coşkusunu sürdürülebilir kılmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Çocuklarımızın 4 dilde bütünsel gelişimini desteklemek için çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalar sonunda yoğunlaştırılmış 3 temel yetkinlik olan;
– Özyeterlilik algısı
– Duygu yönetimi
– Karar verme otonomisi geliştirmelerini bekliyoruz.

21. yüzyılın fark yaratan bireyi, IQ ve EQ’yu yani akademik zekayı ve sosyal – duygusal zekayı dengeli bir şekilde kullanabilendir. Sosyal – duygusal zekasını destekleyerek büyüttüğümüz çocuklar, öğrendikleriyle anlam yaratabilir, empatik düşünebilir, sadece kendisinin değil çevresinin de yararını gözetebilirler. Biz YÖM Okulları’nı, omurgasını sosyal – duygusal öğrenmenin oluşturduğu, teknolojinin etkili bir araç olarak kullanıldığı öğrenme merkezleri olarak tarif ediyoruz.

İnsan aslında doğuştan öğrenmeye programlanmış bir canlıdır. YÖM’de, çocukların doğasında var olan öğrenme motivasyonunu açığa çıkarmak ve yaratıcı, yenilikçi yöntemlerle öğrenmeyi kolaylaştırmak için BOYEP destekli ve beceri temelli atölyeler yapıyoruz.

Öğrenme bir bütündür. Öğrenenlerin yalnızca çocuklar olmadığını biliyor ve bir öğrenenler topluluğu olarak her türlü çalışmamızı buna göre planlıyoruz. Çocukların akademik başarısı ve sosyal duygusal gelişiminde etkili öğrenme süreçleri oluşturmak, okul ve aile arasındaki işbirliğini harekete geçirmek ve bunu sürdürebilir kılmak için aile katılımını önemsiyoruz. YÖM Okulları’nda anne babalar öğrenme topluluğunun bir parçasıdır.

Merkez olarak kurulduğumuz günden bu yana bir mottomuz vardı, bu mottoyu okulumuz için de kullanmaya devam ediyoruz;

¨Yapabileceğimizi söyleriz, söylediğimizi yaparız…

Göztepe Yerleşkesi:

Ataşehir Yerleşkesi:

YÖM Okulları Koç Ailem, Oyak ve Turkcell TClub anlaşmalı kurumudur.

oyak