0216 360 2 360

bilgi@yenilikciogrenme.k12.tr

Güzelbahçe Yerleşkesi

İzmir Güzelbahçe’de bulunan YÖM Güzelbahçe yerleşkemiz yaklaşık 10 bin m2’lik alanda zengin bitki örtüsüyle çocukları doğal güzelliği ile buluşturuyor. Anıt zeytin ağaçları başta olmak üzere dört mevsim meyve yediğimiz ağaçlarımızla dolu olan okul bahçemiz, kapıdan giren her çocuğu köpeğimiz Alex’in coşkusuyla kucaklıyor. Çocuklarımızın özgürce koşup oynayabileceği çok seçenekli alanları olan okulumuzun bahçesinin her köşesi bizim için ders yapılabilecek bir cennet. Her sabah günaydın seslenişleriyle başlayan gün öğrencilerimizin kendi sınıflarına ait binalarına dağılmasıyla başlar.

Her gün farklı bir branşla gerçekleştirdiğimiz çember saatlerimiz bir arada olma hissini tüm çocuklarımıza sonuna kadar yaşatır. Dört bloktan oluşan okulumuzda çocuklarımız kendi kademesindeki arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirirler. Teneffüs saatlerinde de diğer kademedeki öğrencilerimizle dinlenme zamanlarını paylaşırlar. Çocuklarımızı okulun her köşesinde bahçede, parkur alanında, çok amaçlı salonda, kütüphanede, maker alanda veya müzik sınıfında görebilirsiniz. Açık sınıfta ders işlemekten keyif alan çocuklarımız doğa içinde öğrenme süreçlerini etkin bir biçimde sürdürürler. Zengin kütüphanemizi hem kitap zamanı derslerinde hem de ders aralarında keyifle kullanırlar. Her birinin biricik olduğuna inandığımız çocuklarımızın, farklı ilgi alanlarıyla türlü becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz atölye çalışmalarımız geleceğe daha emin adımlarla hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

Öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına uygun atölyelere katılabilirken kendileri de diğer arkadaşlarına ilgi duydukları alanlarda atölye açabilmektedirler. Kapalı spor salonumuz dışında, yaşayan okul amacıyla bahçede oluşturduğumuz oyun alanlarımız çocuklarımıza çeşitli deneyim alanları sağlıyor.

Maker alanımızda Bilişim Teknolojileri becerileri, kodlama, robotik gibi alanlarda öğrencilerimiz kendilerini geliştirirler. Farklı müzik aletleriyle zenginleştirilmiş müzik sınıfımızda hem ders zamanlarında hem de teneffüslerde müziğin keyfini çıkarırlar. Görsel sanatlar atölyemiz çocuklarımız için her zaman kullanıma açık ve onların yaratıcılıklarını besleyecek biçimde tasarlanmıştır. Okulumuz çocuklarımızın özerk bireyler olarak kendi geleceklerini tasarlayabildikleri, doğayla uyumlu, farklılıklara saygılı, yaparak öğrendikleri bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.

Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için bizleri;

0542 528 19 37 numaralı hattımızdan arayabilir, randevu oluşturarak okulumuzu ziyaret edebilirsiniz. 

 

Güzelbahçe Kadro

Güzelbahçe Team

Asuman Arıcan Atay

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Ayhan Karayel Çetin

Sınıf Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Ayşegül Ekren

Sınıf Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Barış Sarısoy

Akademik Direktör

Güzelbahçe Team

Bihter Küçüköz

Türkçe Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Binnaz Birci Aykaç

Rehberlik Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Büşra Tezeken

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Deniz Ekin Yüzer

Sınıf Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Didem Izci

Öğrenci İşleri ve Kayıt Sorumlusu

Güzelbahçe Team

Dilara Bayık

İngilizce Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Eda Ertürk

İspanyolca İngilizce Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Elif Kıvılcım

İngilizce Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Esin Ekinci

İlkokul Akademik Koordinatör

Güzelbahçe Team

Ferhat Aykaç

Müdür Yardımcısı

Güzelbahçe Team

Figen Uşaklıoğlu

Kurumsal İletişim Sorumlusu

Güzelbahçe Team

Göknur Karlı

YÖM Okulları Genel Müdürü

Güzelbahçe Team

Gülnaz Bekar

İlkokul Akademik Koordinatör

Güzelbahçe Team

Gülşah Tosun

Müzik Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Hilal Şahin

Okul Öncesi Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Meral İpek

Ortaokul Akademik Koordinatörü

Güzelbahçe Team

Mevlüt Kayhan Karli

YÖM Okulları Kurucusu

Güzelbahçe Team

Nazlı Gül Çağırgan

Matematik Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Nur Şatıroğlu

Anaokulları Koordinatörü

Güzelbahçe Team

Özlem Öznur Gökbulut

Okul Müdürü

Güzelbahçe Team

Sedanur Gök

İngilizce Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Selda Ahval

Ortaokul Akademik Koordinatörü

Güzelbahçe Team

Selin Dostlar

Görsel Sanatlar Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Şule Ayar

Okul Öncesi Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Ümmügülsüm Çiftdal

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Güzelbahçe Team

Yavuz Gümüş

Atölye Koordinatörü

Güzelbahçe Team

Zühal Boğaz Subaşı

Bilişim Teknolojileri Koordinatörü

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul