HABERLER

Etkili Ev Ödevi Nedir?

İyi yapılmış bir ev ödevine neyin sebep olduğunu gösteren yol gösterici ilkelere ve bu ilkelerin ödevin genel etkinliğini tamamlayan sağlam ev ödevi politikasıyla nasıl eşleştirileceğine bakalım.

Ödev Tasarımının Dört ilkesi

Bir ev ödevinin niteliği, öğrencinin göreve yaklaşma konusundaki motivasyonunu ve bunu tamamlamadaki kararlılığını etkiler. Peki, yüksek kaliteli ev ödevi görevleri nasıldır?

Birincisi, açık bir akademik amacı vardır ve de yoğun iş olmamalıdır! Ödev yeni öğrenme için değil, sınıf içi öğrenmeyi geliştirmek için kullanılmalıdır. Ödevin nihai hedefi, öğrenme, anlama, uygulama veya işleme kontrolü öğrenci tarafından kolayca anlaşılmalıdır (Marzano, Pickering ve Pollock, 2001).

Yüksek kaliteli görevler, öğrencilerin kendilerini öğrenen kişiler olarak, olumlu hissetmelerine yardımcı olurlar (Darling-Hammond ve Ifill-Lynch, 2006; Sagor, 2002). Yardım olmadan yapılamayan ödev iyi bir ev ödevi değildir ve öğrencileri demotive eder. (Vatterott, 2007). Aslında, öğrenciler ev ödevlerine yaklaşmakta başarısız olduklarını hissedince, genellikle özgüvenlerini korumanın bir yolu olarak görevlerden tamamen kaçınırlar (Geçmiş, 2006).

Ayrıca, mümkün olduğu zaman, ödev kişisel olarak öğrenci ile ilgili olmalı ve öğrencinin sahipliğini teşvik etmek için özelleştirilmelidir. Öğrencilerin ödev için sorumluluk almalarını istediğimizi iddia ediyorsak, onlara öğrendiklerini, nasıl öğrendiklerini ve nasıl öğrendiklerini gösterdiklerini daha fazla kontrol etmeliyiz. Ödev, öğrencilere çalışmalarını kişiselleştirmeleri için seçenekler ve fırsatlar verecek şekilde tasarlanmalıdır (Tomlinson, 2003; Vatterott, 2007). Bir zamanlar bir öğretmenin dediği gibi, ” Bir çocuğun işini yapmadığını hiç duymadım; Yapmadığımız bizim işimiz. “

Öğrencilerin ev ödevlerini kişiselleştirmelerine (ve kişisel alaka düzeyini) davet etmenin bazı yolları:

  • Öğrencilere, ebeveynlerine üçlü ışın dengesi kullanmayı nasıl açıklayacaklarını sorun.
  • Öğrencilere bir tür ya da tarihsel bir süre içinde çoklu odak seçenekleri verin.
  • Öğrencilere, harita becerilerini anlamalarını göstermek için mahalleleri ölçeklendirmek için bir harita çizdirin, haritayı efsane ve işaretlerle tamamlayın.
  • Resim dersinde, öğrencilerden zorbalıkla ilgili deneyimlerini göstermeleri için bir eskiz oluşturmalarını isteyin.
  • Yeniden yapılanmayı* okuyan öğrencilerin, o zaman yaşayan bir kişi gibi bir günlük tutmalarını sağlayın.

Son olarak, ev ödevlerinin estetik açıdan hoş olması tercih edilir. Ödevlerin kâğıt üzerinde, kolay ya da zor görünmesi, eğlenceli ya da sıkıcı, ilginç ya da sıkıcı görünmesi muhtemelen daha genç öğrenciler ve akademik olarak zorlanan öğrenciler için önemlidir. Örneğin, öğrenme engeli olan öğrenciler, görsel olarak karmaşık olmayan ödevlere çoğunlukla daha olumlu tepki verir. Bir sayfada yazmak için çok küçük boşluklar veya çok fazla bilgi olduğunda kolayca bunalabilirler. Ödev, renk veya resim kullanımları ile ve öğrencilerin yapmak zorunda oldukları yazı veya kopya miktarını azaltmak suretiyle daha cazip hale getirilebilir.


Akla Yatkın/Mantıklı Ödev Politikaları: Zaman

Küçük bir miktar ev ödevi öğrenme için iyi olsa da, çocukların ev ödevleri ile aşırı yüklenmesi, gerçekten başarısını azaltabilir (Cooper, 2007). Bu yüzden makul bir ev ödevi zaman sınırı belirlememiz gerekir. Yetişkinler kadar çocuklar da beynin aksama süresine ihtiyacı olmadan önce bir günde ne kadar zihinsel çalışmaya başlayabilecekleri konusunda sınırlara sahiptirler (Jensen, 2000). Ulusal Eğitim Derneği ve Veli Öğretmen Birliği tarafından desteklenen ve onaylanan araştırmalar 10 dakikalık kural ile azami gece ödevinin, tüm derslerin birleşmesi ile sınıf başına gecelik 10 dakikayı geçmemesini önermektedir (Cooper, 2007). Yani, bir birinci sınıf öğrencisi, gecede 10 dakikadan fazla ödev yapmamalı, gece başına 60 dakikadan fazla ödevi olmayan bir 6. sınıf öğrencisi ve gecede 120 dakikadan fazla ödevi olmayan bir 12. sınıf öğrencisi olmalıdır.

Ancak öğrencilerin çalışma hızlarında farklılıklar olduğunu biliyoruz. Bir öğrenci için 20 dakikalık bir ödev, başka bir öğrenci için 60 dakikalık bir ödev olabilir. Daha yavaş öğrencilerden diğer öğrencilerle aynı ev ödevini tamamlamak için bu ek süreyi almaları beklenirse, hızla çok fazla yükleri olmuş olur. Bunun için bir çözüm ise ev ödevini zamana dayalı yapmaktır: “20 dakika içinde mümkün olduğunca çok soru yapın.”

 Sadece çalışma hızındaki farklılıklar, herkese uyan ortak verilen ödevlerin bir anlam ifade etmediğini gösteriyor (Elsner, 2004).  Bireysel ihtiyaçlara uyacak farklılaştırılmış ödevlerle bu eşitsizliği irdeleyebiliriz.  Ödev görevleri, uzunluk, zorluk veya belirli öğrencilerin nasıl anladıklarına yardımcı olmaya gerekliliğine göre ayrıştırılabilir. Ödev, öğrencilerin öğrenmeyi gösterme biçimleri ile de ayrıştırılabilir. Örneğin, öğrenme engeli olan öğrenci, bir kavramın anlamının cevaplarını yazmak yerine bir kayıt cihazı kullanarak o kavramı açıklayabilir.


Akla Yatkın/Mantıklı Ödev Politikaları:
 Derecelendirme/Notlandırma ve Destek

Öğrenciler ödevlerini tamamlamada başarısız olduklarında, çoğu öğretmen soruna disiplinsel bakış açısıyla yaklaşır, öğrenmeye yönelik yaklaşmazlar. Başka bir deyişle, ödevlerini yapmayan öğrenciler için çözümleri, kötü notlar verme, teneffüse çıkarmama veya öğle yemeğine gitmeme ve ödevi tamamlama gibi değişen davranış sonuçlarının anahtarı olarak cezai çözümler üzerine odaklanma eğilimindedir. Ancak sert politikalar başarısız notlara katkıda bulunabilir ve öğrencilerin işi tamamlamalarını engelleyebilir. Dönem boyunca verilmiş olan D ve F’lerin yüzde kaçı eksik ödevler yüzündendir? Bu D’ler ve F’ler öğrenme eksikliği veya uyum eksikliği mi gösteriyor? Eğitimciler, tüm ev ödevlerinin tamamlanmasını destekleyen öğrenmeye odaklı zorunlu ev ödevi destek programlarını veya daha esnek eski yöntemleri sağlayarak ev ödevi puanlamasını reddedebilirler.

Ödev tamamlanmadığında öğretmenler nedenini teşhis etmeye ve yardım sağlamaya çalışmalıdır. Ödev tamamlama eksikliği, görev zorluğu, öğrenme boşlukları, çalışma hızı veya öğrenme stili gibi akademik sorunlardan kaynaklanabilir. Ödevi tamamlama problemleri, çocuğun ödevlerini yazamadığı, kitaplarını unuttuğu veya işi tamamladığı ancak işini kaybettiği gibi organizasyonel veya lojistik problemlerden de kaynaklanabilir.

Ödev öğrencilerin başarısız olmasına neden olmamalıdır. Ödevdeki başarısızlık oranının yüksek olması ile ilgili olarak birçok okul, ödevin bir öğrencinin notunda yüzde 10 veya daha az sayabileceği oranını sınırlamaktadır. Ödev bir öğrencinin notu üzerinde çok fazla etkiye sahip olursa, testler ve sınıf içi ödevlerde ustalık göstermiş olsalar bile başarısız olabilirler. Bu yüzden başarısız gelmiş olan not, öğrenmenin doğru bir yansıması değildir. Ev ödevinin odak noktası, özetleme değil, anlayışın ve biçimlendirici geri bildirimin kontrol edilmesi olmalıdır.

Okul günü boyunca (örneğin akademik bir laboratuar döneminde) veya okuldan sonra destek programları, isteksiz olan veya ev ödevlerini tamamlayamayan öğrencilere yardımcı olabilir. En başarılı ev ödevi destek programları, okul ortamını ev ödevi için tercih eden öğrencilere zorunlu erken müdahaleyi (örneğin, öğrenciler üç ödevi kaçırdıklarında katılmaları gerekir) ve ödev için okul çevresini tercih eden öğrenciler için gönüllü eve bırakma hizmeti sunar.

Çok yönlü bir ev ödevi destek programına güzel bir örnek, Project Aspire, Dodgeland School District, Juneau, Wisc. Programın destekleyici çalışma salonları, gönüllü okul sonrası programları ilk, orta ve ikincil seviyelerde zorunlu uzatılmış günlük programları vardır.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin ödevin gerçek amacını görmeleri önemlidir. Bu bir ceza ya da basit bir mesele değildir. Ödev nispeten düşük destekli bir şekilde yeni öğrenmeyi pratik etmek veya hazırlamak için anlamlı bir fırsattır. Ev ödevine en iyi yaklaşımlar, öğrencileri öğrenme hedeflerine yaklaştırmaya odaklanan politikalarla, açık ve ilgi çekici tasarımları birleştirmektir.

Cathy Vatterott

Referanslar

Cooper,  H.  (2007).  The battle over homework:  Common ground for administrators,  teachers, and parents.  Thousand  Oaks, CA: Corwin  Press.

Darling-Hammond,  L., & Ifill-Lynch, O. (2006).  If they’d only do their work! Educational

Leadership,  63(5),  8-13.

Eisner,  E.W.  (2004).  ”Preparing for today and tomorrow.” Educational Leadership,  61(4),  6-11.

Jensen,  E.  (2000).  Brain-based learning.  San Diego:  CA: The Brain Store.

Marzano,   R. J., Pickering,  D. J., & Pollock, J.  E.  (2001).  Classroom instruction  that works: Research-based strategies for increasing student achievement.  Alexandria, VA: ASCD.

Past,  R. J.  (2006).  Homework that helps. Principal Leadership,  7(1),8-9.

Sagor,  R.  (2002).  Lessons from skateboarders. Educational Leadership,  60(1), 34-38.

Tomlinson,   C. A. (2003).  Deciding to teach them all. Educational Leaders._hip,  61(2), 7-11.

Vatterott, C.  (2007).  Becoming a middle level teacher:  Student focused teaching of early adolescents.  New York,  NY:  McGraw-Hill.

1 Ekim'de Yeni Kayıt Dönemi Başlıyor!

YÖM Okulları Göztepe ve Ataşehir yerleşkelerimizdeki sınırlı kontenjanlara;
1 Ekim – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırılması durumunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı eğitim ücretleri geçerli olacaktır.

16 Aralık 2019 tarihinden itibaren yeni ücretler geçerli olacaktır.

Kontenjanlarımız;

Göztepe Ana Sınıfı: 13 öğrenci

Göztepe 1. sınıflar için kontenjanlarımız dolmuştur.

Ataşehir 1. sınıf: 40 öğrenci

Ataşehir 5. sınıf: 40 öğrenci

* Detaylı bilgi ve randevu için 0216 360 2 360’ı arayabilir veya aday öğrenci formunu doldurabilirsiniz.

Kayhan Karlı Okan Bayülgen'e Konuk Oldu

Play Video

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları ve 1Yer Anaokulları kurucusu Kayhan Karlı, TV100’de yayınlanan “Muhabbet Kralı” programına konuk oldu.

Konusu “21. Yüzyılda Öğrenci Olmak” olan 25 Ekim 2019 tarihli programın tamamını izlemek için yukarıdaki videoya tıklayın!

#sosyalmedyadaçocukistismarınaHAYIR

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Son dönemde özellikle sosyal medyanın toplumun önemli bir kısmı tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı bir gerçek hâline gelmiştir. Daha da ötesi sosyal medya mecralarının vatandaş gazeteciliği kapsamında değerlendirildiği de açıktır. Bu durumun elbette toplumsal haber alma özgürlüğü açısından önemi büyük olmakla birlikte çok ağır hasarlar da oluşturabildiğini sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. Özellikle dijital çağ okuryazarlığına sahip olmayan bireylerin bu araçlar yoluyla çok kolay manipule edilebildikleri de bir gerçektir.

Bu bağlamda sosyal medyada yer alan çocuk içerikli paylaşımların büyük bir bölümünün yetişkinler tarafından istismar edildiğini düşünüyoruz. Hatta ebeveynlerin ve eğitimcilerin de kendi yetişkin hırsları için çocuk paylaşımlarını düşünmeden yaptıklarını görebiliyoruz. Artık her attıkları adımı her an paylaşan yetişkinlerin çocuk istismarına hayır demesi gerektiğini düşünüyoruz.

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları ve Özel Bir Yer Okulları olarak tüm sosyal mecralarımızdaki paylaşımlarda şimdiye kadar, özellikle çocukların yüzlerinin görünmediği ve sadece bilgilendirme amaçlı paylaşımlara yer verdik. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla okullarımızın sosyal medya hesaplarını yalnızca jenerik görsellerle özel günlerde kullanma kararımızı sizlerle paylaşmak isteriz.

Tüm yetişkinler olarak çocukları korumak için sosyal medya mecralarında çocuk istismarına hayır diyelim.

Okullarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen okulumuzu ve/veya websitelerimizi inceleyiniz;

www.yenilikciogrenme.k12.tr
www.biryerokullari.k12.tr

Saygılarımızla,

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları ve Özel Bir Yer Okulları Kurucusu

Kayhan Karlı

Anne Babaların Cevaplamakta Zorlandığı Sorular

– Ben nasıl dünyaya geldim?
– Büyüyünce seninle evlenebilir miyim?
– Anneler ölür mü?
– İnsanlar ölünce nereye gider?

Çocuklar çok fazla soru sorar ve bu sorularla içinde bulundukları dünyayı anlamaya çalışırlar…


Biz yetişkinlerin uygun cevabı bulmakta zorlandığı durumlar için; YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları psikoloğumuz Özlem Sümer Büyükabacı, velilerimiz ile bir araya geldi ve “Anne babaların cevaplamakta zorlandığı sorular” konusunda paylaşımlarda bulundu.

YÖM Okulları Kayıt Kabul Süreçleri

Okullarımızda öğrenci kabul için temel ilkelerimiz şu şekildedir:
• Kayıt kabul süreci yıl boyunca devam eden bir süreç olup okullarımızda öğrenci kayıt değerlendirme önceliği için ilk kriter başvuru tarihidir. En erken başvuruyu yapanlar erken kayıt sürecini başlatma hakkı elde ederler.
• Her yıl Ekim ayı içinde bir sonraki yılın kayıt kontenjanları ve düzeyleri ilan edilerek süreç başlatılır.
• Okullarımız için kontenjan dâhilinde kayıt listelerine girmek için istenilen tarihte okula gelerek ve/veya internet üzerinden form doldurup teyit etmek gereklidir.
• Okullarımızda toplam öğrenci sayısının %2’sini geçmeyecek oranda tanılı özel öğretim ihtiyacı olan öğrenci kabul edilir.
• Öğrenci kayıt sürecinde rehberlik servisi görüşmesi ve akademik kurulun nihai kararı esastır.
• Ortaokul sınıflarımıza öğrenci kabulü için yukarıda anlatılan değerlendirme yöntemlerine ek yöntemler her yıl açıklanır.
• Okullarımıza öğrenci kabulü sırasında temel ilkemiz okulumuzdaki ekosistemin öğrenciye iyi gelip gelmeyeceği olduğu için kabul süreci değişkenlik gösterebilir.

Yeni kayıt,
• Veli adayına ilgili okulumuzun yöneticileriyle okul hakkında genel bilgilendirme görüşmesi randevu isteği öğrenci işleri tarafından yapılır.
• Öğrenci işleri görüşmeyi ilgili okulumuzdan kim veya kimler ile yapılacak ise randevu düzenler ve taraflara iletir.
• Görüşme gerçekleştikten sonra öğrenci işleri sorumlusu okul gezdirme yapar
• Gezi sonrasında aday veli muhasebeye yönlendirilir. Eğer mümkün olamıyorsa muhasebe servisine bilgi aktarılarak velinin okul ücretleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.
• Muhasebe görüşmesi tamamlandığında gerekli bilgi öğrenci işleri birimine yönlendirilir. Tüm görüşmeler olumlu ise öğrenci tanıması yapılacağı bilgisi veli adayına verilir ve PDR randevusu organize edilir.
• Öğrenci işleri okul psikoloğunun uygunluğunu gözeterek veli adayına öğrenci tanıma çalışması için randevu düzenler.
• PDR, Akademik Direktörlük ve Yönetim görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda karar aileye bildirilir.
• Sonuç öğrencinin kabulü yönünde ise muhasebe birimine öğrenci kayıt sözleşmesini tamamlamak üzere yönlendirilir eğer olumsuz ise öğrenci velisine geribildirim verilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul